Dirkzwager: ABRvS geeft uitleg aan het AVG-begrip "de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering"

Dirkzwager: ABRvS geeft uitleg aan het AVG-begrip "de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering"
Privacybescherming is niet absoluut. Dat staat zelfs letterlijk zo in de privacywetgeving. De AVG bevat daarom ook allerlei uitzonderingen. Een van de uitzonderingen die enkele keren terugkomt in de AVG ziet op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van "de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering". Tot op heden was echter niet heel erg duidelijk wat die woorden nu precies betekenen. Een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geeft meer helderheid.

https://www.dirkzwager.nl/kennis/artikelen/abrvs-geeft-uitleg-aan-het-avg-begrip-de-instelling-uitoefening-of-onderbouwing-van-een-rechtsvordering/